Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ŽÁDOST O SOUČINNOST - Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

ŽÁDOST O SOUČINNOST - Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitostiVážení spoluobčané.

 

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku obcí
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Toto potvrzuje i poslední menší povodňová událost na Chebsku, ke které došlo na vánoce 2023. V jiných částech kraje však byla situace dramatičtější.  Vedení obce Třebeň si rizika povodní plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu naší obce, jehož pořízení nám nařizuje vodní zákon.  V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Ohří, Stodolským potokem, Sázkem a dalšími, i bezejmennými toky.

Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky, kteří vnímají ohrožení svých objektů, o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu nemovitosti. odkaz na formulář  zde Formular_PPVN_GDPR_Treben.docx . Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl Obecnímu úřadu předán, prosíme o jeho předání.  Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za obec a pro přehled o nutné evakuaci.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu obce.

Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem vodních toků nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohroženy zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte na Obecní úřad do 20. 7. 2024.

 

 

Děkuji

Starosta obce