Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Důležité vyhlášky a zákony

Důležité vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 
Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhledání dalších právní předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Třebeň, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 1-2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci .pdf

Obecně závazná vyhláška obce Třebeň o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

Příloha k vyhlášce o odpadech o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

18.2.2023

 

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Třebeň č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu.pdf

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Třebeň č. 1/2021.pdf

1.7.2021
Obecně závazná vyhláška obce Třebeň č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 1.2.2021
Obecně závazná vyhláška obce Třebeň č. 1/2020 - zrušovací vyhláška.pdf 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Třebeň č. 3/2019, o místních poplatcích.pdf 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebeň

17.7.2019
Vyhláška č. 1/2018 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 26.3.2018
Vyhláška č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV č. 3/2011 o ochraně nočního klidu 1.7.2017
Statut účelového fondu obce Třebeň a pravidla jeho používání a čerpání.pdf 15.4.2019
Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích 1.10.2011