Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Části obce Třebeň

Části obce Třebeň

Obec

Obec Třebeň se dnes skládá z částí: Třebeň, Doubí, Dvorek, Horní Ves,  Chocovice, Lesina, Lesinka, Nový Drahov, Povodí, Vokov.

Třebeň

Třebeň (původně Trebendorf) je zmiňována již od roku 1324, od roku 1444 v majetku rodu Junckerů, kteří dali vystavět v roce 1495 v obci kostel, který byl v dalších letech rozšiřován. Největší rozmach obce a okolí znamenala těžba a pálení vápence. Při jeho těžbě byla v roce 1883 nalezena kostra praslona, dnes vystaveného v muzeu ve Vídni. Zkoušela se zde i těžba uhlí, ale pro vysokou hladinu spodních vod byla zastavena. Při hloubení základů kaple na místním hřbitově byly objeveny slovanské hroby, což svědčí o původním slovanském osídlení. Zajímavou je budova farní školy, dnes mateřská škola, památník obětem 1. světové a také 2. světové války.

Doubí

Osada Doubí (původně Aag) je zmiňována prvně okolo roku 1389, patřila původně chebskému hradu, v roce 1850 se stala součástí obce Třebeň. Skládala se převážně ze zemědělských statků. Vysoká hladina spodní vody dala v roce 1845 podnět ke stavbě 1 km dlouhého podzemního odvodňovacího kanálu, který začínal u Horní Vsi a ústil do řeky Ohře u Chocovického mlýna, provozován byl do roku 1894 místními sedláky.

Dvorek

Osada Dvorek (původně Höfelein) je zmiňována kolem roku 1322 a byl poddán městu Cheb, od roku 1849 spadal pod Skalnou a nakonec pod obec Třebeň. Mimo zemědělské činnosti se zde od roku 1842 těžil a pálil vápenec ve 3 cihelnách. I zde se zkoušelo těžit uhlí, ale vysoká hladina spodních vod to neumožnila.

Horní Ves

Osada Horní Ves (německy Obendorf), první zmínka je z roku 1279. Nacházelo se zde velké panské sídlo, ze kterého se zachovala jen část příkopu, dnes rybník. Do roku 1781 patřilo 17 dvorů do majetku města Chebu a 6 dvorů klariskám. Od roku 1700 se v okolí dobýval vápenec, pálil se zde až do roku 1915.

Chocovice

Osada Chocovice (německy Kosswitz) je zmiňována od roku 1382. V osadě byl mlýn, jehož majitel nechal v roce 1719 zhotovit přes řeku most. Na území osady byly velké pískovny, které zásobovaly pískem stavby v okolí. Chocovice byly již v roce 1850 připojeny k Třebeni.

Lesina

Osada Lesina (německy Hart das klein), první zmínka v roce 1332. Od založení kostela v Třebeni v roce 1495 patřila farou do Třebeně, od roku 1850 se stala součástí obce Třebeň. Byla významným dopravním uzlem, vybíralo se zde i mýto a známý byl i místní hostinec, který dnes již neexistuje.

Lesinka

Osada Lesinka (německy Harlas), první zmínka je z roku 1322, původně osadu tvořily dva velké statky a rozsáhlá cihelna. V době 2. světové války tudy vedlo těleso plánované německé dálnice, dodnes patrné v terénu.

Nový Drahov

Osada Nový Drahov (německy Rohr), první zmínka o obci je z roku 1272. Je známá svými hrázděnými statky, od roku 1995 je vesnickou památkovou rezervací. Mezi léty 1869 – 1950 byla samostatnou obcí, od roku 1961 součást obce Třebeň.

Povodí

Osada Povodí (německy Ensenbruck), je zmiňována od roku 1292, původně byly zde velké zemědělské statky. Dnes je známo chovem koní. Od roku 1961 součástí Třebeně.

Vokov-Přídvoří

Osada Vokov- Přídvoří (německy Wogau) bylo již v roce 1216 zapsáno jako majetek Marquarda de Walowe. V roce 1610 byla přes řeku postavena lávka, kterou v roce 1829 nahradil most, kde se vybíralo mýto. Stojí zde zbytky mlýna, který měl vlastní elektrárnu, která dodávala elektřinu celému okolí.