Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán

Zastupitelstvo obce vydalo změnu č. 2a Územního plánu Třebeň dne 21.2.2022 usnesením č. 9 a Úplné znění Územního plánu Třebeň po změně č. 2a  nabylo účinnosti dne 15.3.2022.

 

Úplné znění Územního plánu Třebeň po změně č. 2a

I_1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi úz2a.pdf

I_2a_Hlavni_vykres_zpusob_vyuziti_uzemi úz2a.pdf

I_2b_Vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi úz2a.pdf

I_2c_Vykres_koncepce_dopravni_infrastruktury úz2a.pdf

I_2d_Vykres_koncepce_technicke_infrastruktury úz2a.pdf

I_3_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci úz2a.pdf

II_1_Koordinacni_vykres úz2a.pdf

ÚP_Třebeň_ÚZ po ZM2a.pdf

 

 

Změna č. 2a Územní plán Třebeň

TEXT_ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2a.pdf

TEXT_ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2a_SROVNÁVACÍ TEXT.pdf

TEXT_ZMĚNA Č. 2a.pdf

ZM2a I_1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf

ZM2a I_2a_Hlavni_vykres_zpusob_vyuziti_uzemi.pdf

ZM2a I_2b_Vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi.pdf

ZM2a I_2d_Vykres_koncepce_technicke_infrastruktury.pdf

ZM2a I_3_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci.pdf

ZM2a II_1_Koordinacni_vykres.pdf

ZM2a II_2_ZPF.pdf

ZM2a II_3 širší vztahy.pdf


Program rozvoje obce Třebeň

Program rozvoje obce Třebeň 


Pasport dopravního značení

Technická zpráva - Pasport dopravního značení

Pasport aktuálního dopravního značení

Pasport aktuálního dopravního značení - ortofoto

Přehledka map


Pasport veřejného osvětlení

Technická zpráva

Přehledka


Pasport vodních nádrží

Doubí

VN Doubí situace

Textová část Doubí

Profil č. 1

Profil č. 2

 

Dvorek

Mapa

Textová část Dvorek

Profil č. 1

Profil č. 2

 

Horní Ves

VN Horní Ves situace

Textová část Horní Ves

Profil č. 1

Profil č. 2

 

Nový Drahov

Situace Nový Drahov

Textová část Nový Drahov

Profil č. 1

Profil č. 2

 

Třebeň

VN Třebeň situace

Textová část

Profil č. 1

Profil č. 2

 


Pasport místních komunikací

01 - Textová část

02 - Celkový přehled

03 - Celkový přehled objektů

04 - Protokol o zaměření místních komunikací III. třídy

05 - Protokol o zaměření místních komunikací IV. třídy

06 - Přehled vlastníků pod místními komunikacemi

07 - Grafická část

08 - Příloha č. 1 - Plán zimní údržby

09 - Příloha č. 2 - Fotodokumentace


Archiv

Archiv územního plánu